ΠΕΛΑΤΕΣ
 • Ελληνικές και Αλλοδαπές Εμπορικές Εταιρείες
  Εταιρικά, αντιδικία, συμβόλαια, είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων, κοινοπραξίες, καταχώρηση γραφείων αντιπροσώπευσης, σχεδιασμός περιουσιακών και διαχείριση, διαπραγματεύσεις, εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων.
 • Τράπεζες - Πιστωτικές Κάρτες
  Είσπραξη επισφαλειών, εξώδικοι συμβιβασμοί, έκδοση και εκτέλεση διαταγών πληρωμής, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
 • Καλλιτέχνες. Μουσικοί, Ερμηνευτές, Εταιρείες Παραγωγής
  Συμβάσεις, αγωγές διεκδίκησης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, συμβάσεις και καταγγελίες συμβάσεων management.
 • Εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
  Είσπραξη επισφαλειών, εξώδικοι συμβιβασμοί, έκδοση και εκτέλεση διαταγών πληρωμής, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
 • Έλληνες και αλλοδαποί εργαζόμενοι
  Συμβάσεις, Εργατικές αγωγές, Άδειες εργασίας και παραμονής, βίζες.
 • Εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίων
  Λήψη άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύσταση, παρακολούθηση συμμόρφωσης
 • Τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες
  Αντιδικία, παροχή συμβουλών, διαπραγματεύσεις, έλεγχοι τίτλων, συμβόλαια, σύνταξη συγγραφής υποχρεώσεων.
 • Εταιρείες Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας
  Σύσταση, αδειοδοτήσεις από ΡΑΕ, προσφυγές και ενστάσεις, μεταβιβάσεις αδειών
 • Αλλοδαπές και ημεδαπές ΜΚΟ

  Σύσταση ΜΚΟ,

  αντιπροσωπειών και θυγατρικων,

  πιστοποιήσεις,

  άδειες εργασίας εθελοντών.

 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Έλληνες και Αλλοδαποί ατομικοί επιχειρηματίες
  Συμβόλαια, κοινοπραξίες, καταχώρηση γραφείων αντιπροσώπευσης, σχεδιασμός περιουσιακών και διαχείριση, διαπραγματεύσεις.Άδειες παραμονής - εργασίας
 • OffShore Εταιρείες
  Σύσταση Offshore εταιρειών δικαιοδοσίας Κύπρου, Παναμά και Σεϋχελλών.
 • Εταιρείες Νόμου 89/67
  Άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύσταση, λειτουργία, παροχή συμβουλών, αντιδικία, επιμέλεια
 • Αλλοδαπά Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια
  Έγκριση καταστατικού, επιμέλεια έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για απονομή του τίτλου του Επιμελητηρίου, ετήσια ενημέρωση εποπτεύουσας αρχής.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία μας στελεχώνεται από δικηγόρους  με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα κληρονομικού δικαίου. Με ευαισθησία, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις σε υποθέσεις κληρονομικού δικαίου τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και με τη δικαστηριακή επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Παρέχουμε υποστήριξη σε:

 • Σύνταξη διαθηκών – Δημοσίευση διαθηκών και κήρυξή τους ως κυρίων.
 • Δηλώσεις αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας.
 • Εύρεση και απογραφή στοιχείων της κληρονομιαίας περιουσίας.
 • Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής.
 • Έκδοση - Ανάκληση κληρονομητηρίου.
 • Διανομή κληρονομιαίας περιουσίας.
 • Διασυνοριακές υποθέσεις ημεδαπών και αλλοδαπών θανόντων με κληρονομιαία περιουσία στην αλλοδαπή, ημεδαπή (ακίνητη, κινητή, τραπεζικοί  λογαριασμοί, τραπεζικές θυρίδες).
 • Υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομίας και εν γένει τακτοποίηση των φορολογικών ζητημάτων επί της κληρονομιαίας περιουσίας.
 • Προσβολή νόμιμης μοίρας.
 • Άσκηση και άμυνα επί αγωγών περί κλήρου.
 • Προσβολή διαθήκης και ακύρωση διαθήκης.