ΠΕΛΑΤΕΣ
 • Ελληνικές και Αλλοδαπές Εμπορικές Εταιρείες
  Εταιρικά, αντιδικία, συμβόλαια, είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων, κοινοπραξίες, καταχώρηση γραφείων αντιπροσώπευσης, σχεδιασμός περιουσιακών και διαχείριση, διαπραγματεύσεις, εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων.
 • Τράπεζες - Πιστωτικές Κάρτες
  Είσπραξη επισφαλειών, εξώδικοι συμβιβασμοί, έκδοση και εκτέλεση διαταγών πληρωμής, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
 • Καλλιτέχνες. Μουσικοί, Ερμηνευτές, Εταιρείες Παραγωγής
  Συμβάσεις, αγωγές διεκδίκησης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, συμβάσεις και καταγγελίες συμβάσεων management.
 • Εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
  Είσπραξη επισφαλειών, εξώδικοι συμβιβασμοί, έκδοση και εκτέλεση διαταγών πληρωμής, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
 • Έλληνες και αλλοδαποί εργαζόμενοι
  Συμβάσεις, Εργατικές αγωγές, Άδειες εργασίας και παραμονής, βίζες.
 • Εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίων
  Λήψη άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύσταση, παρακολούθηση συμμόρφωσης
 • Τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες
  Αντιδικία, παροχή συμβουλών, διαπραγματεύσεις, έλεγχοι τίτλων, συμβόλαια, σύνταξη συγγραφής υποχρεώσεων.
 • Εταιρείες Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας
  Σύσταση, αδειοδοτήσεις από ΡΑΕ, προσφυγές και ενστάσεις, μεταβιβάσεις αδειών
 • Αλλοδαπές και ημεδαπές ΜΚΟ

  Σύσταση ΜΚΟ,

  αντιπροσωπειών και θυγατρικων,

  πιστοποιήσεις,

  άδειες εργασίας εθελοντών.

 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Έλληνες και Αλλοδαποί ατομικοί επιχειρηματίες
  Συμβόλαια, κοινοπραξίες, καταχώρηση γραφείων αντιπροσώπευσης, σχεδιασμός περιουσιακών και διαχείριση, διαπραγματεύσεις.Άδειες παραμονής - εργασίας
 • OffShore Εταιρείες
  Σύσταση Offshore εταιρειών δικαιοδοσίας Κύπρου, Παναμά και Σεϋχελλών.
 • Εταιρείες Νόμου 89/67
  Άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύσταση, λειτουργία, παροχή συμβουλών, αντιδικία, επιμέλεια
 • Αλλοδαπά Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια
  Έγκριση καταστατικού, επιμέλεια έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για απονομή του τίτλου του Επιμελητηρίου, ετήσια ενημέρωση εποπτεύουσας αρχής.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Επί σειρά ετών εκπροσωπήσαμε με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων GEA, GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ. Διεξαγάγαμε με επιτυχία πάνω από 7.000 δίκες για λογαριασμό των οργανισμών αυτών και συμβάλαμε καθοριστικά στο να εισπράξουν από χιλιάδες χρήστες υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας τη νόμιμη αμοιβή τους και στη συνέχεια να την διανείμουν στους δικαιούχους.

Στο γραφείο μας λειτουργεί τμήμα από έμπειρους δικηγόρους, εξειδικευμένους στην προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.

 • Διεκδίκηση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.
 • Κατοχύρωση σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε Ελλάδα, Ρωσία, Ουκρανία και ΕΕ.
 • Παραχώρηση δικαιωμάτων σημάτων.
 • Εκπροσώπηση γραφείων Patent Agents σε Ελλάδα, Κύπρο, ΗΠΑ, Ρωσία, Ουκρανία.