ΠΕΛΑΤΕΣ
 • Ελληνικές και Αλλοδαπές Εμπορικές Εταιρείες
  Εταιρικά, αντιδικία, συμβόλαια, είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων, κοινοπραξίες, καταχώρηση γραφείων αντιπροσώπευσης, σχεδιασμός περιουσιακών και διαχείριση, διαπραγματεύσεις, εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων.
 • Τράπεζες - Πιστωτικές Κάρτες
  Είσπραξη επισφαλειών, εξώδικοι συμβιβασμοί, έκδοση και εκτέλεση διαταγών πληρωμής, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
 • Καλλιτέχνες. Μουσικοί, Ερμηνευτές, Εταιρείες Παραγωγής
  Συμβάσεις, αγωγές διεκδίκησης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, συμβάσεις και καταγγελίες συμβάσεων management.
 • Εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
  Είσπραξη επισφαλειών, εξώδικοι συμβιβασμοί, έκδοση και εκτέλεση διαταγών πληρωμής, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
 • Έλληνες και αλλοδαποί εργαζόμενοι
  Συμβάσεις, Εργατικές αγωγές, Άδειες εργασίας και παραμονής, βίζες.
 • Εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίων
  Λήψη άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύσταση, παρακολούθηση συμμόρφωσης
 • Τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες
  Αντιδικία, παροχή συμβουλών, διαπραγματεύσεις, έλεγχοι τίτλων, συμβόλαια, σύνταξη συγγραφής υποχρεώσεων.
 • Εταιρείες Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας
  Σύσταση, αδειοδοτήσεις από ΡΑΕ, προσφυγές και ενστάσεις, μεταβιβάσεις αδειών
 • Αλλοδαπές και ημεδαπές ΜΚΟ

  Σύσταση ΜΚΟ,

  αντιπροσωπειών και θυγατρικων,

  πιστοποιήσεις,

  άδειες εργασίας εθελοντών.

 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Έλληνες και Αλλοδαποί ατομικοί επιχειρηματίες
  Συμβόλαια, κοινοπραξίες, καταχώρηση γραφείων αντιπροσώπευσης, σχεδιασμός περιουσιακών και διαχείριση, διαπραγματεύσεις.Άδειες παραμονής - εργασίας
 • OffShore Εταιρείες
  Σύσταση Offshore εταιρειών δικαιοδοσίας Κύπρου, Παναμά και Σεϋχελλών.
 • Εταιρείες Νόμου 89/67
  Άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύσταση, λειτουργία, παροχή συμβουλών, αντιδικία, επιμέλεια
 • Αλλοδαπά Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια
  Έγκριση καταστατικού, επιμέλεια έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για απονομή του τίτλου του Επιμελητηρίου, ετήσια ενημέρωση εποπτεύουσας αρχής.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 
Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αγοραπωλησίας και εκμετάλλευσης ακινήτων, μεταξύ των οποίων είναι και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, παραθαλάσσιες βίλες στα πιο γνωστά ελληνικά νησιά  αλλά και πάσης φύσεως διαμερίσματα στα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αθήνα. 

Ειδικευμένοι δικηγόροι:

 • Διεξάγουν πλήρη και εμπεριστατωμένο  νομικό και φορολογικό έλεγχο.
 • Διεκπεραιώνουν όλες τις απαραίτητες πράξεις, σε συνεργασία με έμπειρους συμβολαιογράφους και μηχανικούς.
 • Παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με την αγοραπωλησία και  την εκμετάλλευση  πάσης φύσεως ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των κατά περίπτωση  κανονιστικών περιορισμών χρήσεως  γης, των ενδεχομένως απαιτούμενων διοικητικών αδειών αλλά και των ζητημάτων που αναφύονται στις μεταβιβάσεις  ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές.
 • Παρέχουν  συμβουλές για την εκτίμηση και διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν στην Ελλάδα από την αγορά, κατοχή και διάθεση ακινήτων.
 • Παρέχουν υπηρεσίες παρακολούθησης  της εφαρμογής του Κτηματολογίου και των δασικών χαρτών.